Konkurrenceteknik

 

Konkurrence teknik for førstegangs hundeførere

OBS!!!  Øv. 11 . Nye tilføjelser –  se Hovedforening


 

Unghunde klassen

Øvelse: 1.

Fri ved fod

Point: 10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads foran dommeren, uden line.
HF melder klar, nikkertil dommeren.
Dommeren begynder at dirigere med HF.
Dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 2.

Apportering

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads, uden line.
HF melder klar, nikker til dommeren.
Dommeren giver apport bukken til HF.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”).
HF kaster apport bukken mindst 10 meter ud.
HF ser igen på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”) ca.5 sek. efter apporten ligger stille.
HF kommanderer apport. Hunden apporterer apport bukken.
HF kan vælge at lade H aflevere apporten ved HF venstre side.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”) ca.5 sek. efter H er kommet på plads.
HF kommanderer slip og tager apport bukken fra hunden. Dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.EL.siddende tæt foran HF, hvis HF vælger den løsning må der gives en plads kommando
efter apport aflevering, Dommeren giver tegn (nikker “ok”) ca.5 sek. efter H har sat sig,
HF kommandererslip og tager apport bukken fra hunden.
HF ser på dommeren, når hunden igen sidder på plads. Dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 3.

Halsgivning

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads uden line, HF melder klar, nikker
til dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”).
HF kommanderer “giv hals“.
Dommeren siger ja tak efter 10 glam.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 4.

Spring

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads foran spring brættet, uden line, det er i alle klasser 1,5 M.
HF melder klar, nikker til dommeren.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”).
HF kommandererfremad springog løber frem og står stille lige
så snart HF og hund er på højde med hinanden og hunden sætter sig
på plads.
Dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 5.

Afdækning tid: 2 min.

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på det sted som dommeren anviser, uden line.
HF melder klar, nikker til dommeren.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”).
HF kommanderer dæk.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker “ok”).
HF går i skjul, anvist af dommeren. Hunden skal være afdækket i 2 min.
Dommer/tidtager giver tegn (nikker “ok”) til at HF kan kalde på hunden.
HF fløjter/kalder på hunden.
Hunden løber hen til HF.
Dommeren siger ja tak
Øvelsen er slut.

Øvelse: 6.

Fri ved cykel

Point:  10 + 10/10

Dommeren giver HF cyklen og fortæller HF om køreretning/vendested.
HF stiller sig med hunden på plads ved siden af cyklen, uden line.
HF melder klar, nikker til dommeren.
HF står på cyklen og hunden løber om på højre side af cyklen.
Der cykles, vendes og standses.
Hunden går på plads.
HF ser på dommeren.
Dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 7.

Gerningssted tid: 10 min.

Point:  25 + 10/10

Feltet der søges i er 10 x 10 meter, der er 4 genstande i feltet,
og feltet er maksimalt 1 time gammelt.
HF ankommer med hunden i line får hunden på plads ca. 2 m fra felt,
HF tager hundens line af og melder klar, nikkertil dommeren.
Dommeren siger værsgo el. nikker .
HF sætter hunden i gang med at søge.
Påviser/taber eller bytter hunden en genstand, må HF betræde feltet
og sikre sig genstanden, efter at have adviseret dommeren herom, HF
skal fortælle hvad det er for en genstand hunden har fundet så
dommeren er sikker på det er de rigtige fire genstande der er fundet
når han siger ”ja tak”.
Besørger hunden i feltet, skal HF forsøge at kalde den ud af feltet.
Dommeren siger ja takefter at alle genstande er fundet.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 8.

Sporsøg tid: 15 min.

Point:  25 + 10/10

Sporet der skal opsøges ved 2 pinde hvor der er 20 m. imellem er  300 meter langt,
der er 2 genstande på sporet og sporet er maksimalt 1 time gammelt.
HF ankommer med hunden i line, samt har sporline og evt. sporsele
med.
HF tager hundens line af og sætter sporline på inden HF melder
klar, nikker til dommeren.
Dommeren siger værsgo el. nikker).
HF sætter hunden i gang med at søge sporet.
HF må bede dommeren om en tilrettevisning, hvis hunden ikke går i
gang med at søge sporet, men det vil være klogere at prøve at presse
sin hund lidt frem foran pindene, inden man beder om en tilrettevisning,
da hunden mange gange så vil få fat i sporet, gør den ikke det så kan man
bede om tilrettevisningen.
Fundne genstande markeres ved håndsoprækning.
Sporet fortsættes, indtil dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 9.

Rundering tid: 20 min.

Point:  30 + 10/10

HF ankommer med hunden i line.
Dommeren fortæller om banens begrænsninger (højre, eller venstre,
eller midtbegrænsning og baglinie).
HF må gerne skridte  baglinien af med hunden i line for at sikre sig
at han har tjek på bredden af stykket som er 75 m., før øvelsens start.
HF tager hundens line af og melder klar, nikker til dommeren.
Dommeren siger værsgo el. nikker.
HF sætter hunden i gang.
HF gør dommeren opmærksom på, at hunden har fundet noget.
Dommeren giver tegn til at HF må løbe ud til hunden.
Derefter løber HF ud til hunden. Hunden har fundet en figurant.
HF får hunden i ro, eventuelt på plads, dækket af, mens figuranten
visiteres. Figuranten føres til dommeren, med hunden i line.
Dommeren overtager figuranten på opfordring fra HF.
HF vender tilbage til det sted figuranten blev fundet, og sætter hunden
til at søge gerningssted.
HF siger til Dommeren jeg går tilbage og forsætter derfra hvor jeg stod
da min hund gav hals, runderingen fortsættes.
Hunden har fundet en genstand.
HF må ikke flytte genst. uden tilladelse fra dommeren, kan bede om at
få flyttet genstanden, mens hunden sættes til at søge på findestedet.
HF siger til Dommeren jeg går tilbage og forsætter derfra hvor jeg stod
da min hund gav hals, runderingen fortsættes.
Runderingen fortsættes, indtil dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 10.

Anholdelsesopgave tid: 4 min.

Point:  10 + 10/10

HF ankommer med hunden i line og melder klar, nikker til
dommeren.
Dommeren siger værsgo el. nikker.
HF går patrulje ad aftalt sti. Figuranten kommer frem fra et skjul.
HF anråber figuranten Halløj De der – stop eller jeg slipper min hund.
Hunden løses fra sin line, Figuranten må først flygte når hunden er sluppet.
Hunden standser figuranten ved bid i ærmet.
Figuranten råber av-av indtil HF når frem til figuranten.
HF kommander slip til hunden, og plads“, når hunden har sluppet ærmet.
Hunden afdækkes eventuelt, mens figuranten visiteres.
Dommeren står nu dér, hvor figuranten forsvandt ind i skoven.
Figuranten indtransporteres under HF´s kommando, med hunden i line.
Dommeren overtager figuranten på HF´s anmodning.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 11.

Frygtløshed for slag

Point:  19 + 10/10

HF ankommer med hunden i line og melder klar el. nikker til dommeren.
Dommeren siger værsgo el. nikker.
HF går patrulje i aftalt retning, Figuranten kommer frem fra et skjul.
HF anråber figuranten Halløj De der – stop eller jeg slipper min hund“.
Hunden løses fra sin line. Figuranten flygter – vender om og løber mod
hunden - og tildeler to slag med en stok, når hunden har bidt sig fast i ærmet.Gælder fra 01-01-2012
Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommeren, før føreren må løbe frem til sin hund.
Dommeren skal straks efter, at hunden har bidt sig fast i figurantens beskyttede arm, give tegn til føreren.
Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.
HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage.
HF kommanderer slip og plads når hunden har sluppet ærmet.El. hvis hund slipper når fig. bliver passiv,
HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage, HF kommanderer  plads .Figuranten indtransporteres til dommeren under kommando af HF,
idet HF går  5 meter bag figuranten under indtransporten, man skal
tilbage i den retning man kom fra.
Figuranten flygter og eftersættes straks af hunden – uden nogen
kommando fra HF.
HF standser et skridt fra figuranten og kommanderer slip  og plads“ 
når hunden har sluppet ærmet.
Øvelsen er slut når dommeren siger sæt line på hunden og ja tak“.

Kåringsklassen

Point:  øv. 9. 15+20/10

 Point: øv. 10. 15+20/10

Ved begge stop må HF ikke løbe frem til H. og Fig. før der gives lov af dommeren.
Øvelse 9. stop af stok bevæbnet fig.Gælder fra 01-01-2012
Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommeren, før føreren må løbe frem til sin hund.
Dommeren skal straks efter, at hunden har bidt sig fast i figurantens beskyttede arm, give tegn til føreren.
Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.
HF. tag stokken, siger slip, hunden skal bevogte foran fig. enten siddende el. afdækket mens der visiteres,
HF må sige sit eller dæk, HF. træder derefter et skridt  tilbage og kalder hunden på plads, linen sættes  på
og fig. indtransporteres  til dommer og stok afleveres til dommer.Eller hvis hund slipper når fig. bliver passiv, HF. tager stokken, hunden skal bevogte foran fig. enten siddende
el. afdækket mens der visiteres, HF må sige sit eller dæk, HF. træder derefter et skridt  tilbage og kalder hunden på plads,
linen sættes  på og fig. indtransporteres  til dommer og stok afleveres til dommer.Øvelse 10. stop af pistol bevæbnet fig.Gælder fra 01-01-2012
Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommeren, før føreren må løbe frem til sin hund.
Dommeren skal straks efter, at hunden har bidt sig fast i figurantens beskyttede arm, give tegn til føreren.
Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.
HF. tager pistolen som er lagt ned i lommen af Figuranten, siger slip, hunden skal bevogte foran fig. enten siddende el. afdækket mens
der visiteres, HF må sige sit eller dæk, HF. træder derefter et skridt  tilbage og kalder hunden på plads, linen sættes  på
og fig. indtransporteres  til dommer.

Eller hvis hund slipper når fig. bliver passiv, HF. tager pistolen som er lagt ned i lommen af Figuranten, hunden skal bevogte
foran fig. enten siddende el. afdækket mens der visiteres, HF må sige sit eller dæk, HF. træder derefter et skridt  tilbage og kalder
hunden på plads, linen sættes  på og fig. indtransporteres  til dommer.