Kåring

Den første officielle prøve er kåringen, som er identisk med politiets godkendelsesprøve. For at stille til kåring skal både hund og fører være medlem af Dansk Politihundeforening.

Check altid med hovedforeningen hjemmeside.

> Ved møde i netværk for politihundeledere den 29. og 30. september 2014 på
> Kildegården blev det besluttet at med virkning fra den 1. januar 2015 hæves
> minimumskravet fra 85 til 95 i godkendelsesprogrammet for politiets
> patruljehunde.
>
> Med henvisning til DPH’s vedtægter § 13, 2. afsnit har anførte beslutning
> den konsekvens, at minimumskravet for kåring i Dansk Politihundeforening med
> virkning fra den 1. januar 2015 hæves til 95 point.
>

Kåringsprøven bestås ved at gennemføre nedenstående program med mindst 95,0 point, dog er det en betingelse at:

- Der ikke opnås 0 point i øvelse 2
- Der ikke opnås 0 point i 2 af øvelserne 1 og 3-6.
- Der opnås min. 10 point ekskl. appelpoint i øvelserne 7-10

Ved appelpoint forstås den lydighed, hvormed hunden underkaster sig førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelse af de enkelte øvelser. Appelpoint tildeles som særskilt tiende-dele i de enkelte øvelser.

Øvelse 1, Lineføring, point 0-6, appelpoint 10/10
Hunden skal føres på venstre side af føreren således, at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens side under opstandsninger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.

Øvelse 2, Fri ved fod, point 0-6, appelpoint 10/10
Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som øvelse 1.

Øvelse 3, Apportering, point 0-6, appelpoint 10/10
Der anvendes en rund træpind. Længde – ca. 20 cm. Tykkelse – ca. 6 cm. Apporten skal kastes mindst 10 meter ud fra føreren.

Øvelse 4, Spring, point 0-6, appelpoint 10/10
Hunden skal på kommando foretage fremadspring over 1,5 m højt plankeværk og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førerens side. Der gives 2 forsøg mod fradrag på 2 point.

Øvelse 5, Halsgivning, point 0-6, appelpoint 10/10
Hunden skal på kommando afgive 8-10 glam. Under øvelsen, må der ikke foran hunden være personer indenfor 100 m.

Øvelse 6, Afdækning, point 0-6, appelpoint 10/10
Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren gå i skjul i en afstand af ca. 50 m. Hunden skal herefter blive liggende afdækket i 2 minutter. Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.

Øvelse 7, Sporsøgning, point 0-15, appelpoint 20/10
Hunden skal opsøge sporet mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet. For enden af sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand.
Sporet skal være uden skarpe knæk.
Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm.
Sporlængde er ca. 250 m. Alder ca. ½ time.

Øvelse 8, Rundering, point 0-15, appelpoint 20/10
Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller delvis skjult person. Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen.
Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Øvelse 9, Stop af stokkebevæbnet person, point 0-15, appelpoint 20/10
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelse af højre arm og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok – eller læderslagstok – i venstre hånd.
Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring og løber med venstre arm hævet truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i personens beskyttede højre arm.
Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hunden ryg eller sider. Hunden skal fastholde sit bid under afvæbningen. Hunden skal herefter slippe sit bid på kommando fra føreren. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Øvelse 10, Stop af pistolbevæbnet person, point 0-15, appelpoint 20/10
Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelse af højre arm og med en pistol i venstre hånd.
Personen flygter bort i løb.
Føreren med hunden i line skal 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløs skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede højre arm.
Hunden skal fastholde sit bid, hvorefter føreren, der er søgt i dækning, skal beordre personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret.
Hunden skal fastholde sit bid indtil føreren når frem.
Hunden skal herefter slippe sit bid på kommando fra føreren.
Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

Check altid med hovedforeningen hjemmeside.