Aktiviteter

 Aktivitetsplan 2018

Dansk Politihundeforening, Område I

Dato

Aktivitet

Lokalforening

Tilmeld. Frist

4.2

Dommeropfølgning

Vendelbo

20.2

SU-møde

Sæby (Sek. 1)

-

27.2

Områdemøde

Dronninglund

-

3.3

Repræsentantskab

Hovedbestyrelsen

-

11.3

Områdeturnering unghunde

Hjørring

12.2

8.4

Unghundekonkurrence

Hobro

12.3

28.4

Oprykning / Krim + Vinder

Dronninglund

2.4

29.4

Oprykningskonkurrence  patr.

Vendelbo

2.4

10.6

Områdeturnering patrulje

Brovst

14.5

5.8

Områdeturnering k/v

Brovst

9.7

Udtagelse  K/V  sek. I

25.8

Udtagelse  Krim  sek. II

Dronninglund

30.7

26.8

Udtagelse Vinder sek. II

Dronninglund

30.7

Udtagelse  Patr. Sek. I

2.9

Udtagelse  Patr. Sek. II

Brovst

6.8

16.9

JM

 

28.29.30.9

Danmarksmesterskab

Dansk Politihundeforening.

Område 3

28,10

Unghundekonkurrence

Aalborg

1.10

23.10

SU-møde

Dronninglund

24.11

* Julekonkurrence *

Brovst

Oprykningskonkurrencerne:         Patrulje                                 Kriminal

Tilrettelægger                                 x                                             Claus Lange

Overdommer                                    Bredevang                              Tina Veisene

Udtagelseskonkurrencerne:          Patrulje                                 Kriminal  vinder Tilrettelægger                                  John Hansen                           Bredevang                 Bredevang

Overdommer                                    Bjarke Knudsen                       Dorthe Nørgaard       Else Maix