Aktiviteter

Dansk Politihundeforening, Område I

Aktivitetsplan 2019

Dato

Aktivitet

Lokalforening

Tilmeld. Frist

19.2

SU-møde

 Vendelbo (Sek. 1)

-

26.2

Områdemøde

Vendelbo

-

2.3

Repræsentantskab

Hovedbestyrelsen

-

10.3

Områdeturnering unghunde

Hobro

11-2

7.4

Unghundekonkurrence

Hjørring

11.3

27.4

Oprykning  krim. + vinder

Vendelbo

1.4

28.4

Oprykningskonkurrence  patr.

Vendelbo

1.4

16.6

Områdeturnering patrulje

Brovst

20.5

4.8

Områdeturnering k/v

Dronninglund

8.7

21.8

Udtagelse  K/V  sek. I

24.8

Udtagelse K sek. II

Dronninglund

29.7

25.8

Udtagelse V  sek. II

Dronninglund

29.7

28.8

Udtagelse  Patr. Sek. I

1.9

Udtagelse  Patr. Sek. II

Brovst

5.8

JM

 

27.28.29.9

Danmarksmesterskab

Dansk Politihundeforening.

Nykøbing Falster

27.10

Unghundekonkurrence

Ålborg

30.9

22.10

SU-møde

Dronninglund

23.11

* Julekonkurrence *

Brovst

 

Oprykningskonkurrencerne:         Patrulje                                 Kriminal / vinder

Tilrettelægger                                 Sofia Nielsen                        Johnny Nielsen

 

Udtagelseskonkurrencerne:          Patrulje                                 Kriminal / vinder

Tilrettelægger                                  Jøren Knudsen                       Marianne Bredevang

Jan Bredevang